„În urma multiplelor consultări avute cu primari și consilieri locali, propun defalcarea de la taxele locale pentru resursele naturale în mărime de 60% din volumul total al taxelor pentru bugetele satelor (comunelor) și orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău), în timp ce 40% din volumul acestor taxe vor fi în continuare acumulate în bugetele raionale”, a declarat Inga Grigoriu.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, nivelul încasărilor la bugetele locale ale autorităților de nivelul doi din taxele pentru resursele naturale a constituit, în anul 2019, circa 44,1 milioane de lei.

Astfel, acest proiect ar putea contribui la consolidarea veniturilor la bugetele locale ale autorităților de nivelul întâi cu circa 26,5 milioane de lei și echilibrarea bugetelor raionale și cele ale satelor (comunelor) și orașelor (municipiilor), afirmă Inga Grigoriu.

Al doilea proiect de lege, de asemenea, vine să susțină Administrațiile Publice Locale de ambele nivele pentru a-i asista în efortul de a face față necesităților de dezvoltare, a asigura durabilitatea proiectelor și a facilita cooperarea la nivel regional, inter-regional și internațional, ca temelie servind Politica de dezvoltare regională.

„Această politică prietenoasă este orientată spre o dezvoltare sustenabilă și inclusivă, este dedicată creșterii economice și competitive, consolidează coeziunea socială și teritorială, dinamizează dezvoltarea urbană și alte aspecte care urmează să fortifice competitivitatea regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova per total”, a comentat Inga Grigoriu.

Proiectul prevede revenirea la forma inițială a Fondului Național de Dezvoltare Regională, cuantumul acestuia fiind de 1% din venitul bugetului de stat, aprobat prin Legea Bugetului de stat pentru anul respectiv, excluzând transferurile cu destinație specială, așa cum era prevăzut inițial în Legea Dezvoltării Regionale.