Investiţiile vor fi realizate de către operatorul regional de alimentare cu apă şi de canalizare din România. „Este necesar să intensificăm aceste ritmuri de construcție a infrastructurii. Vreau din numele Guvernului să mulțumesc tuturor colegilor din APL, atât de pe malul stâng al Prutului, cât și de malul drept pentru conlucrare, pregătirea acestui proiect ”, a menționat premierul Ion Chicu.

Scopul Acordului este de a dezvolta un sistem de apeducte de interconexiune și aducțiune cu aportul instituțiilor din România și Republica Moldova, formarea pieței de apă potabilă și formarea serviciilor de alimentare cu apă a consumatorilor.

În prezent, în unele localități din raioanele Nisporeni, Ungheni și Fălești, nu există surse calitative de apă potabilă  și rețele centralizate de exploatare. Necesarul de rețele va fi construit din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic Național, conform proiectelor depuse la MADRM, iar extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare și creșterea ratei de acces a populației la aceste servicii, este un obiectiv de reformă pe termen mediu și lung din Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova (2014 - 2028).