„Ținând cont de citația expediată în adresa Asociației și ambiguitatea temei supuse discuțiilor putem deduce două teme majore la care ar putea fi intervievată și după caz oferi răspuns delegatul Promo-LEX: a) elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și, b) privind finanțarea partidelor politice din Republica Moldova. Pornind de la conținutul citației, considerăm că Asociația Promo-LEX nu poate fi privită ca parte implicată în ancheta privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” în treburile interne ale Republicii Moldova. Ori din punctul de vedere al Asociației astfel de imixtiuni sunt domenii în care urmează să se pronunțe exclusiv organele de drept”, se spune în declarația asociației.

Pe de altă parte, subiectul citației privind finanțarea partidelor politice din Republica Moldova este un domeniu de monitorizare și expertiză a asociației, precizează Promo-LEX, în context.

„Aducem la cunoștință onoratei Comisii că Rapoartele privind finanțele partidelor politice pentru anul 2017 și semestrul I 2018, elaborate de Promo-LEX în rezultatul monitorizării civice a finanțelor partidelor și contrapunerii datelor obținute cu cele din rapoartele financiare depuse la CEC, nu conțin nicio informație despre Fundația „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarea acesteia, Ludmila Kozlowska. În același timp, la subiectul transferului de imagine de la organizațiile necomerciale filantropice asociate cu politicieni către partide politice monitorii Promo-LEX au identificat un șir de alte organizații necomerciale, care activează în câmpul legal al Republicii Moldova, și a căror activitate, ce prin definiție trebuie să fie apolitică, ar putea avea impact destul de mare asupra formării opiniei alegătorilor. Prin prisma constatărilor din rapoartele de monitorizare, ținem să atragem atenția onoratei Comisii asupra: Fundației de binefacere „Din suflet" a primei doamne a Republicii Moldova, Galina Dodon; Fundației lui Vlad Plahotniuc „EDELWEISS”; Fundația „Renato Usatîi"; Fundația „Soluția”; precum și a Asociației Pentru Orhei (fondatoare SRL Magazine Sociale). De exemplu, pentru I semestru al anului 2018 activitatea cu potențial impact electoral a fundațiilor, ce pot fi asociate cu partidele politice sau politicienii din Republica Moldova, a inclus circa 95 de activități, estimate la cel puțin 2 480 000 lei”, precizează Promo-LEX.

„Preocupările acestora au constat preponderent în oferirea de ajutoare materiale persoanelor în etate, tinerelor mame și copiilor, sponsorizarea campaniilor sociale, sărbătorilor naționale; consultații medicale gratuite, amenajarea spațiilor de joacă pentru copii și dotarea acestora cu tobogane, bănci și infrastructură necesară, donații financiare, oferirea burselor pentru elevi, salubrizări, activități pentru seniori, ajutoare caselor de bătrâni etc. Reiterăm că, potrivit legislației, fundația este o organizație necomercială, apolitică, care nu acordă asistență politică/electorală niciunui concurent sau actor politic. Or, utilizând instrumentul transferului de imagine, prin activitățile sale, fundațiile, precum și entitățile comerciale, care conțin în denumirea lor numele politicienilor sau sunt asociate cu anumiți politicieni (partide politice), se implică indirect în activități de promovare politică pentru care nu suportă cheltuieli, ceea ce presupune activități de finanțare netransparentă a partidelor politice”, mai atenționează asociația Promo-LEX.

Cei vizați nu au comentat deocamdată declarațiile.

Vedeți mai jos răspunsul Promo-LEX pentru comisia de anchetă: