Investigațiile pentru determinarea conținutului de nitrați se efectuează doar în laboratoare acreditate, iar dispozitive digitale din comerț (nitratoteste) nu pot fi verificate metrologic, astfel rezultatele obținute cu privire la conținutul de nitrați nu sunt considerate veridice, totodată limitele maxime folosite de aceste dispozitive nu coincid cu legislația națională.

Prelevările de probă se efectuează de persoane instruite și conform metodologiei aprobate.

Agenția recomandă procurarea produselor vegetale doar din locuri autorizate/înregistrate, iar consumatorii în cazul în care au dubii cu privire la inofensivitatea și calitatea produselor pot solicită prezentarea de comerciant a certificatului de inofensivitate sau a buletului de încercări eliberat de către un laborator acreditat.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că anual monitorizează conținutul reziduurilor de pesticide și nitrați în produse alimentare de origine vegetală.

În cadrul Programului de monitorizare pentru anul 2019, urmează să fie prelevate 400 de probe pentru investigarea conținutului de reziduuri de pesticide și 272 de probe pentru investigarea conținutului de nitrați.

Până la momentul actual au fost prelevate 100 de probe pentru determinarea conținutului de nitrați și 150 probe pentru determinarea conținutului de reziduuri de pesticide.