Începând cu luna martie, băncile prelungesc sau renegociază contractele de credit la solicitarea debitorilor. Astfel, până la mai au fost prelungite sau renegociate plățile la 4,8 miliarde de lei sau 11,6 la sută din totalul creditelor.

„Odată ce, în perioada de urgență, au fost reeșalonate doar 11,62% din totalul creditelor, se poate estima că nu vom asista la o creștere esențială a ponderii creditelor neperformante”, a declarat Armașu într-un interviu pentru presă.

Guvernatorul BNM a adăugat că este important că băncile licențiate sunt receptive la solicitările clienților de a prelungi sau renegocia termenele de plată a creditelor.

„În sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii și de creștere a activelor, a portofoliului de credite și a depozitelor persoanelor fizice. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Avem bănci bine capitalizate și reziliente, bine pregătite pentru a face față provocărilor, cu planuri strategice corelate cu toate tipurile de riscuri la care se pot expune. În ultimii ani, sectorul bancar a dat semnale de stabilitate și transparentizare”, a adăugat șeful BNM.

În primul trimestru, soldul brutal creditelor a constituit 45,4% din totalul activelor sau 42 de miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 4,1% (1,7 miliarde de lei).

Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul trimestrului I al anului 2020 s-a majorat cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate comerțului – cu 4,6% (438,3 mil. de lei) și la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului – cu 5,5% (340,9 mil. de lei).