Într-un răspuns oferit agenției de presă IPN, Institutul de Zoologie menționează că rămâne extrem de ridicat și efectivul șoarecilor de casă și al șobolanilor. În țară sunt câteva milioane de șoareci de casă și circa un milion de șobolani cenușii.

Printre reptile cele mai numeroase sunt șopârla verde, șopârla ageră, șarpele de casă, iar printre amfibieni – broasca mare de lac și broasca mică de lac.

Printre speciile de păsări, cele mai prezente sunt cintezele – 200 de mii de perechi. Guguștiucul ajunge la 40 de mii de perechi. Urmează vrabia de casă și vrabia de câmp, cu 35 de mii și, respectiv, 30 de mii de perechi. Tot 30 de mii de perechi este și efectivul ciorii de semănătură. Coțofene avem 20 de mii de perechi, gaițe – 15 mii.

La celălalt pol sunt speciile rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ultima ediție, din 2015, include 219 specii foarte rare, față de 116 în 2001. Este vorba despre 30 de mamifere, 62 de păsări, 9 reptile, dar și amfibieni, pești, insecte, moluște. Speciile incluse în Cartea Roșie sunt protejate de stat. Multe din ele – și de către tratate internaționale.

Specialiștii instituției spun că printre factorii care au dus la diminuarea numărului unor specii se numără degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor bătrâni scorburoși, amenajările silvice, distrugerea și poluarea habitatelor acvatice. La fel, este vorba și de turismul neorganizat, pășunatul excesiv și arderea vegetației.

Vânătoarea legală reglează efectivul speciilor de importanță cinegetică și a contribuit la reducerea numărului de vulpi. Însă braconajul poate cauza prejudicii serioase pentru speciile de copitate (cerbi, căprior), păsări acvatice și de baltă rare, pentru care vânătoarea legală este interzisă.