Guvernul Republicii Armenia a instituit regimul de carantină până la 11 ianuarie 2021, cu păstrarea restricțiilor de intrare pentru cetățenii străini și apatrizi.

Sunt exceptate de la interdicția de intrare pe teritoriul Armeniei, următoarele categorii de persoane: membrii echipajelor aeronavelor, șoferii și mecanicii de locomotivă care efectuează transport internațional de marfă, reprezentanții misiunilor diplomatice și membrii familiilor acestora. În cazuri extreme, cum ar fi decesul unei persoane li se permite intrarea rudele apropiate, cum ar fi părinte, soț, copil, soră, frate.

La fel cabinetul israelian de miniștri a decis introducerea carantinei în Israel în perioada de 25 septembrie –11 octombrie 2020, care începe la 25 septembrie, de la orele 14.00.

Astfel Statul Israel rămâne închis inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.

La fel, rămâne restricționată intrarea cetățenilor RM pe teritoriul Republicii Cehe.

Astfel, nu este permisă intrarea în Cehia în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată (până la 90 de zile).

Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Republica Cehă doar în cazul în care dețin permis de ședere temporar sau permanent, o viză de lung sejur, viză de lucru ori un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență (17 mai 2020). Astfel, începând cu 21 septembrie 2020,toate persoanele care călătoresc din statele care nu se află pe lista țărilor cu un risc scăzut de contaminare urmează în mod obligatoriu să completeze un formular epidemiologic/de sănătate publică înainte de a intra în Republica Cehă După completarea și trimiterea formularului online, o confirmare a completării va fi trimisă utilizatorului la adresa de e-mail prezentată în formular. Confirmarea va conține un cod QR și un link pentru a afișa întreaga confirmare, inclusiv toate datele furnizate. Formularul poate fi tipărit sau afișat pe un dispozitiv mobil și prezentat autorităților cehe la sosirea în Republica Cehă sau în cadrul controalelor de rutină.

Totodată persoanele care sosesc în Republica Cehă din statele cu risc înalt de contaminare sunt obligate să facă un test de COVID-19 în Republica Cehă în termen de 5 zile de la sosire.