Potrivit BNM, pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu un punct procentual comparativ cu finele anului 2018.

La sfârșitul lui martie 2019, aceasta constituia 11,5 la sută.

Ponderea creditelor neperformante s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 5,3% până la 28,7%.

În Republica Moldova activează 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei.

credite neperformantecredite neperformante