Peste 83 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar circa 17 la sută sunt transferuri bancare.

Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 46,3 la sută, în creștere cu 5,4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2018. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 22,9 la sută, în descreștere cu 6,1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2018.

Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 30,8 la sută în trimestrul III 2019 și 30,1 la sută în trimestrul III 2018.

În trimestrul III, anii 2019 și 2018, ponderea transferurilor din Israel și SUA a constituit, respectiv, 84,3 și 83,7 la sută din totalul pe alte state.

În cadrul transferurilor din UE, cele din Italia au cea mai mare pondere, de 25,9 la sută, urmate de transferurile din Germania (17,5 la sută), Marea Britanie (14,4 la sută), Franța (11,3 la sută), România (3,5 la sută), Irlanda (3,5 la sută), Spania (3,3 la sută), Cehia (3,1 la sută), Portugalia (2,8 la sută), Polonia (2,4 la sută), Belgia (2,1 la sută), Cipru (1,2 la sută) și Grecia (1,1 la sută).

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 94,9 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 2,3 la sută, Kazahstan – 1,0 la sută, Uzbekistan – 0,6 la sută, Belarus – 0,4 la sută, Azerbaidjan – 0,3 la sută și restul statelor CSI – 0,5 la sută.