Compania Națională de Asigurare în Medicină anunță că tariful pentru investigaţia citopatologică a frotiului cervico-vaginal, inclusiv în screeningul cervico-vaginal, a fost micșorat în jumătate, de la 125 de lei la 62 de lei. Reducerea se datorează implementării metodei automate de efectuare a investigației de laborator și utilizării utilajului performant la prestarea acestui serviciu, transmite IPN.

Modificările aprobate recent de Guvern la anexa Hotărârii cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare au fost publicate în Monitorul Oficial.

Tariful unei ședințe de hemodializă a fost redus de la 2 395 de lei la 1 995, iar al celei de hemodiafiltrare – de la 2 645 de lei la 2 195 de lei.

Serviciile sunt prestate de instituțiile medicale încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală și finanțate din fondurile AOAM.