„Faptul că justiția noastră nu este una independentă și eficientă o demonstrează nivelul scăzut al încrederii din partea cetățenilor și constatările organizațiilor internaționale. Împreună cu colegii din coaliția de guvarnare am lucrat la un concept și ulterior la proiectele de legi privind reforma instituțiilor-cheie. Propunem îngustarea competenței CSJ, astfel ca aceasta să se focuzeze pe unificarea practicii judiciare și mai puțin pe examinarea în fond a cauzelor, a declarat ministrul Justiției, Olesea Stamate.

Astfel, numărul judecătorilor CSJ va fi redus de la 33 la 17. Pentru a stabili care dintre judecători vor rămâne, aceștia vor fi supuși unui mecanism de evaluare externă, efectuată de o comisie independentă, compusă din 18 membri, profesioniști cu o reputație ireproșabilă, incusiv șase experți europeni, foști judecători și procurori din spațiul UE.

Această comisie urmează să evalueze judecătorii în baza a trei criterii: integritate, calități profesionale și cele personale aferente profesiei de judecător.

Aceeași comisie va evalua și președinții și vicepreședinții Curților de Apel și a anumitor instanțe de fond.

Consiliul Superior al Magistraturii va avea încă trei membri, doi dintre care vor fi numiți de Guvern și unul de Președinție. Totodată, din cei șase judecători aleși de Adunarea Generală a judecătorilor în CSM, trei vor fi de la nivelul primei instanțe, doi de la Curțile de Apel și unul de la CSJ.

Procuratura Anticorupție urmează să se concentreze pe investigarea cazurilor de corupție mare. O parte din competențele actuale urmează să fie transferate către Centrul Național Anticorupție.

Totodată, procurorii anticorupție vor fi supuși aceluiași mecanism de evaluare externă. Vor fi evaluați și procurorii-șefi ai subdiviziunilor generale, ai procuraturilor specializate și adjuncții procurorilor-șefi.

În ceea ce ține de selectarea viitorului Procuror general, procedura va fi asemănătoare cu cea din alte state europene, de exemplu, România. Ministrul justiției instituie o comisie de selecție. În cadrul acestei comisii, se evaluează potențialii candidați, iar într-un final această comisie decide cu privire la doi cei mai buni candidați la funcția de Procuror general.

Cele două candidaturi sunt înaintate CSP-ului care alege unul din cei doi candidați și îl propune Președintelui Republicii Moldova pentru aprobare.