Mesajul este : „Violenţa împotriva femeilor şi fetelor este o pandemie globală. Este un afront moral pentru toate femeile şi fetele, o ruşine pentru toate societăţile lumii şi un obstacol major în calea dezvoltării incluzive, echitabile şi durabile. În esenţă, violenţa împotriva femeilor şi fetelor este manifestarea unei profunde lipse de respect - un eşec al bărbaţilor de a recunoaşte egalitatea şi demnitatea inerentă a femeilor. Este o problemă fundamentală a drepturilor omului.

Violenţa poate lua multe forme - de la agresiuni în familie la trafic de fiinţe umane, de la violenţă sexuală în perioade de conflict la căsătorie juvenilă, mutilare genitală şi femicid. Aceasta dăunează oamenilor şi are consecinţe importante pentru familii şi societate. De asemenea, este o problemă profund politică. Violenţa împotriva femeilor este legată de problemele mai largi ale puterii şi controlului în societăţile noastre. Trăim într-o societate dominată de bărbaţi. Femeile sunt vulnerabile la violenţă din cauza multiplelor modalităţi prin care le menţinem inegale.

În ultimul an am observat o atenţie sporită faţă de manifestarea acestei violenţe. Hărţuirea sexuală afectează majoritatea femeilor la un moment dat în viaţa lor. Intensificarea dezvăluirilor publice de către femei din toate regiunile şi din toate sferele vieţii relevă amploarea problemei şi demonstrează forţa catalizatoare a mişcărilor femeilor pentru a determina acţiunea şi conştientizarea necesare eliminării hărţuirii şi violenţei de pretutindeni.

Anul acesta, campania mondială UNiTE a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor evidenţiază sprijinul nostru pentru victime şi susţinători prin tematica sa „Lumea în oranj: #HearMeToo”. Oranj, simbolizând solidaritatea, alături de hashtag-ul #HearMeToo transmit un mesaj clar: violenţa împotriva femeilor şi fetelor trebuie să se încheie acum şi toţi avem un rol de îndeplinit.”

Tot în acelaşi mesaj rezonează prin intermediul Iniţiativei Spotlight a UE şi ONU. Acest program de 500 de milioane de euro va permite victimelor şi susţinătorilor să devină agenţi ai schimbării în casele, comunităţile şi ţările lor.

Deşi această investiţie iniţială este semnificativă, ea este mică având, în vedere amploarea necesităţilor. Ea ar trebui privită ca o finanţare iniţială pentru o mişcare globală.

Abia atunci când jumătate din populaţia planetei noastre, reprezentată de femei şi fete, vor trăi fără teamă, violenţă şi nesiguranţa zilnică, vom putea spune cu adevărat că trăim într-o lume echitabilă şi egală”, este mesajul Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova.