Subiectul aprobării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” va fi inclus pe agenda următoarei ședințe a Guvernului.

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” include patru piloni de dezvoltare durabilă, cu zece obiective corespunzătoare pe termen lung.

1. Economia durabilă și inclusivă.

Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice.

Creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit.

Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.

2. Capital uman și social robust.

Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală.

Un sistem de protecție socială solid și incluziv.

Asigurarea unui echilibru între muncă și familie.

3. Instituții integre și eficiente.

Asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii.

Promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive.

4. Mediu ambiant sănătos.

Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.

Scopul documentului este creșterea calității vieții pe tot teritoriul RM și crearea condițiilor capabile să determine reducerea exodului.

„Avem nevoie de Strategie pentru a comunica societății și mediului de afaceri ce obiective avem. Societatea și business-ul au nevoie de predictibilitate și de încredere în viitor, iar Strategia trebuie să le aducă”, a declarat Ion Chicu.