Astfel, s-a aprobat includerea în lista de beneficiari a familiilor tinere (de până la 35 de ani), a căror venit mediu global nu depășește valoarea de 5 mii de lei, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru compensație.

Totodată, persoanele care au beneficiat de facilităților respective în sezonul rece 2018-2019, vor depune doar cereri de confirmare, prin care vor declara că venitul global este mai mic de 3000 lei, iar componența familiei a rămas fără modificări.

A fost prelungit și termenul de funcționalitate a Regulamentului existent privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice, până la data de 1 iunie 2020.

Valoarea ajutorului acordat la plata resurselor energetice constituie 40% din costul facturii respective, iar compensația acordată de municipalitate beneficiarilor este de circa 450 lei.

Pe parcursul anilor, numărul beneficiarilor de compensație la agentul termic este de circa 30 mii de persoane și respectiv, de 40 de mii de beneficiari, pentru compensarea diferenţei în urma majorării tarifului pentru transportarea deşeurilor menajere solide şi pentru plata volumului de apă suplimentar calculat.

Depunerea actelor se face la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (nr. 1-23); la gestionarii fondului de locuințe (asociațiile de coproprietari în condominiu, asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate, cooperativelor de construcții a locuințelor și blocurile locative departamentale, pentru cetățenii care locuiesc în blocurile gestionate de acestea; la preturile de sector (pentru cetățenii care locuiesc în sectorul particular), la primăriile orașelor, satelor (comunelor), din componența municipiului Chișinău, pentru cetățenii din teritoriile administrative respective.

Compensarea cheltuielilor se stabilește începând cu deschiderea sezonului rece și până la finele perioadei respective, iar depunerea actelor de către beneficiari are loc pe durata sezonului termic în curs, însă calculul se va face pentru întreaga perioadă.

Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de suport financiar la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice.