Acordul de finanțare cuprinde 4 componente, după cum urmează:

1. Consolidarea capacității de a răspunde la situația de urgență COVID-19 în sănătate publică - 5 milioane euro;

2. Consolidarea capacității de supraveghere, guvernanță corporativă și managementul riscului în sectorul financiar - 2 milioane euro;

3. Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar - 1 milion euro;

4. Consolidarea capacității și sustenabilității mass-mediei locale - 1 milion euro.

Operațiunile ce urmează a fi finanțate în cadrul Acordului vor derula în perioada 2020-2026 și vor fi implementate de entități selectate de către Comisia Europeană, în conformitate cu criteriile stabilite în Acord.

Inițiativa de a încheia acordul respectiv aparține Comisiei Europene. Acordul de finanțarea urmează a fi semnat de către dl Serghei Pușcuța, Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor din partea Republicii Moldova și dl Lawrence Meredith, Director pentru relațiile cu țările din vecinătatea estică, din partea Comisiei Europene.