În planul de acțiuni anticorupție în sectorul ocrotirii sănătății și asigurării medicale pentru anii 2018-2020, una dintre priorități a fost asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor, costurilor și cheltuielilor din fondurile publice. Ministerul și-a propus ca până în 2020, costurile serviciilor medicale să fie stabilite prin procedură transparentă. În cadrul conferinței de astăzi Marcela Țîrdea a menționat că 48% din cheltuielile din sistemul de sănătate din RM sunt suportate de către pacienți. „Aceștia sunt nevoieți să procure medicamente de la farmacia de alături, ustensile medicale, să achite pentru serviciile medicale care sunt gratuite și altele. Cheltuielile suportate de către pacienți depășesc cu mult recomandările Organizației Mondiale ale Sănătății, care recomandă nu mai mult de 15%”, a punctat Țârdea.

Un alt pas prevăzut în planul de acțiuni anticorupție se referea la crearea unei comisii care trebuia să monitorizeze modul în care este respectat Codul Deontologic din sistemul sănătății. Țîrdea a menționat în cadrul conferinței că încă nu au fost eleborați și implimentați pașii concreți în realizarea acestui plan. Șefa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a declarat că există probleme majore cu registrele de cadouri. „Noi nu știm cum acestea sunt completate”, susține Țârdea.

În 2018 Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice CIVIS a prezentat concluziile unui Studiu de Evaluare a Impactului Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie, care relevă că, în ultimul an, moldovenii au oferit drept mită 405 milioane de lei. Au fost intervievați 1103 respondenți, care au menționat că au oferit mită instituțiilor medicale, poliției, Serviciului Vamal, instituțiilor de învățământ.

Carolina Chirilescu