Astfel, candidații CSM la funcția de judecători la Curtea Constituțională urmează să depună dosarele până pe 11 iulie. Cerințele și regulamentul urmează să fie publicate pe site-ul CSM.

Iar pe 16 iulie aceștia urmează să treacă proba interviului și proba scrisă.

Precizăm că Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii desemnează câte doi magistrați la Curtea Constituțională.

Parlamentul a anunțat deja concursul pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al CC. Candidații pot depune dosarele până pe 12 iulie. Candidatul la funcţia de judecător CC trebuie să deţină cetăţenia RM, să aibă domiciliul în țară, să aibă pregătire juridică superioară și înaltă competenţă profesională. Încă o cerinţă e ca cei care candidează să aibă o vechime de cel puţin 15 ani de activitatea juridică, în învățământ juridic superior sau cercetare ştiinţifică, o reputație ireproșabilă și nu trebuie să fi atins vârsta de 70 de ani. Ei nu trebuie să aibă interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Și Guvernul a anunțat concursul pentru desemnarea candidaților. Potrivit cerințelor Guvernului, la concurs pot participa doar persoane cu o reputație ireproșabilă, care au cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în țară. Candidații trebuie să mai aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea științifică. Candidatul nu trebuie să fi atins vârsta de 70 de ani, să nu aibă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.