Totodată, numărul judecătorilor din Moldova, raportat la populația țării, este cu 30 la sută mai mic decât media statelor membre ale CoE. Numărul cauzelor primite de cu 23 la sută mai mic.

Datele CRJM mai arată că numărul avocaților din RM, raportat la populație, este de două ori mai mic decât media CoE.

Mai puțini avocați decât în Republica Moldova (raportat la populație) sunt doar în Armenia, Azerbaidjan, Rusia și Letonia.

justiție, CRJMjustiție, CRJM