Expertul observă că decizia de azi a Curții Constituționale de modificare a Constituției este a treia tentativă ratată în ultimii 4 ani. „Motivele și contextul sunt diferite, dar rezultatul e același. Primele două (2016 și 2018) au avut avizul favorabil al Curți, dar politicul din Parlament era ocupat cu alte „priorități” și au tot a uitat să adopte modificarea constituționala în termenii constituționali”.

. „Astăzi Înalta Curte a întors proiectul Guvernului. De ce? Pentru că s-au atestat vicii în procedura de aprobare și transmitere spre avizare a proiectului de modificare a Constituției. Adică, Guvernul a prezentat Înaltei Curți la 1 iulie 2020 un alt proiect de lege decât cel adoptat la 22 ianuarie 2020. Proiectul respectiv a fost într-adevăr revizuit după ce a venit în luna martie 2020 avizul Comisiei de la Veneția. În perioada martie - iunie 2020, acest proiect a fost discutat și consultat suplementar cu experți ai Comisiei de la Veneția, UE și reprezentanți ai societății civile și centrelor de cercetare din țară care urmăresc acest subiect. Acest viciu putea fi prevenit de Guvern dacă înainte de a trimite Curții proiectul spre avizare ar fi aprobat proiectul de lege revizuit”, susține Iulian Groza.

Directorul IPRE observă că Înalta Curte s-a expus și pe marginea proiectului. „Am aflat poziția Curții pe anumite prevederi ale legii, care trebuie regândite (…). Sper foarte mult ca Ministerul Justiției și Guvernul va relua procedura legislativă și va definitiva în termeni proximi noul proiect, în baza constatărilor Înaltei Curți și în comun cu experții Comisiei de la Veneția, UE și toți actorii interesați de reformarea sectorului de justiție, să definitiveze și să adopte proiectul revizuit al legii de modificare a Constituții în așa fel ca să vedem cât mai curând lumină în acest proces”, a precizat expertul.

Potrivit lui Iulian Groza orice tergiversare în acest proces este în interesul reprezentanților din sistemul judecătoresc și a grupurilor politice înguste care nu vor aceste schimbări.

Totodată, adoptarea modificărilor Constituționale este una din cele 6 condiții pentru accesarea tranșei a 2-a de 50 milioane EUR din asistența macrofinanciară de urgență a UE (Omnibus).