Decizia a fost luată astăzi de către Comisia Electorală Centrală.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor legislației electorale, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde îşi vor avea sediul secţiile de votare constituite.

Totodată, în scopul garantării securității procesului de votare la secţiile de votare din localitățile aflate în Zona de Securitate, CEC face apel către observatorii naţionali, internaționali şi Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare respective.