Primul proiect, cu un buget de 600 de mii de euro, va ajuta autoritățile moldovenești în consolidarea eficienței și calității sistemului judiciar. Scopul este de a facilita un sistem de monitorizare a progreselor reformelor judiciare și de a permite adoptarea de politici din sectorul justiției bazate pe dovezi.

În plus, acest proiect își propune să îmbunătățească sistemul de executare a deciziilor judecătorești în cauzele civile și administrative, precum și să îmbunătățească capacitățile profesionale ale executorilor judecătorești și instrumentele de care dispun.

Al doilea proiect, în valoare de 655 de mii de euro, urmărește să consolideze practicile Consiliului de egalitate, să îmbunătățească cursurile oferite de Centrul de formare a avocaților și să consolideze capacitatea judecătorilor și procurorilor de a oferi justiție de înaltă calitate - în special în cazuri de discriminare - prin aplicarea standardelor europene.

Acesta va fi implementat prin cursuri de instruire, mese rotunde, conferințe și alte activități de consolidare a capacității.

„Acțiunile noastre în parteneriat cu Consiliul Europei vor contribui la implementarea reformelor cheie în țară, în beneficiul cetățenilor. Scopul este reformarea sectorului justiției și prevenirea și combaterea amenințărilor la statul de drept”, a declarat ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, la lansarea proiectelor.

UE oferă 80% din finanțarea celor două proiecte, în timp ce Consiliul Europei oferă 20% și este responsabil de punerea în aplicare a acestora.

Pe lângă aceste două proiecte specifice fiecărei țări, Republica Moldova participă și la patru proiecte regionale care vizează combaterea infracțiunilor economice, consolidarea profesiei de avocat, combaterea discriminării și facilitarea accesului femeilor la justiție cu un buget total de 2,4. milioane de euro.