Ioniță menționează că transportatorii de mai multă vreme cer majorarea tarifelor, iar autoritățile încearcă să evite discuția la acest subiect. Însă evitarea nu soluționează problema, dar o aprofundează și mai mult. Ultima dată tariful a fost ajustat în 2014, când a fost ridicat până la 0,48 lei/km. Tariful precedent a fost de 0,38 lei/km și a funcționat din 2009.

„Astfel în perioada dată salariul mediu pe economie a crescut cu 80%  de la 4.090 lei în 2014 la 7400 lei în 2019. Desigur transportatorii sunt nevoiți să majoreze salariul în ramură mai puțin decât în restul economiei, dar aceasta înseamnă fluctuația mare a șoferilor, oamenii lucrează supra normă și crește insecuritatea la trafic” punctează Ioniță.

Costuri ridicate, securitate scăzută

Expertul spune că transportul de pasageri în Moldova este caracterizat printr-o piață fărămițată, unică în Europa. În prezent pe piață activează 498 de companii, care deservesc peste 7 mii de rute, dintre care 4 mii de rute raionale și peste 3 mii de rute internaționale. Transportul public este dominat de autobuse de capacitate mică de până la 20 pasageri, care constituie 2/3 din totalul parcului de autobuse.

Această fărămițare excesivă a transportului interurban provoacă cel puțin două efecte negative: costurile de operare sunt ridicate, respectiv majorarea de tarif parțial este determinată de sistemul ineficient de organizare a transportului de pasageri. În opinia noastră optimizarea rutelor interurbane ar permite reducerea costurilor cu minim 20%.

În condițiile cânt activează 500 de micro companii, este foarte greu să asiguri securitatea la trafic, cum ar fi verificarea obligatorie a unității de transport și a șoferului înainte de a merge pe rută.

50% din parcul de autobuse sunt de fapt sicrie pe roți

Costurile ridicate de funcționare, care nu sunt acoperite prin tarife obligă operatorii să recurgă la economii riscante în organizarea transportului de pasageri. Cea mai mare economie se face pe investiții capitale. Operatorii nu-și pot permite luxul de a renova parcul de autobuse. Drept consecință în prezent pe drumurile țării circulă 11,5 mii autobuse cu o vărsă de peste 26 de ani. Altfel spus peste 50% din parcul de autobuse sunt de fapt sicrie pe roți, care zilnic pun în pericol viața și securitatea pasagerilor. Desigur cea mai simplă soluție este majorarea bruscă a tarifelor, dar această soluție nu este și cea mai bună.

Majorarea tarifelor parțial este argumentată economic, dar cel mai mult tarifele cresc din cauza unui sistem dezorganizat. O bună organizare, înseamnă prețuri corecte pentru consumatori. Aici se cer cel puțin 3 soluții, menționează Ioniță.

Depolitizarea reglementării prețurilor la transportul public

Tarifele la transport trebuie scoase de sub influenta politicului. Ele trebuie să fie reglementate de o autoritate independentă. Pentru a nu crea alte structuri, este necesar ca Reglementatorilor existenți să le fie delegată această funcție așa cum s-a procedat și în cazul altor servicii publice. Însă pentru a evita creșterea bruscă a tarifelor este necesar ca reglementatorii să aibă o perioadă de 5-7 ani de ajustare a tarifelor în paralel cu soluționarea problemelor din domeniu, care și provoacă creșteri nejustificate de tarife.