Au fost acreditați 3412 observatori naționali, din partea a 20 de organizații obștești şi 776 de observatori internaționali, din partea a 57 de instituții internaționale.

Potrivit Codului Electoral, fiecare concurent electoral poate solicita consiliilor electorale de circumscripție acreditarea observatorilor în secțiile de votare a circumscripțiilor arondate.