„Cunoașteți că domnul ministru Nagacevschi s-a aflat câteva zile la Starsbourg. Venim cu proeictul care este agreat cu Comisia de la Veneția. Trebuie să mergem cu aceste modificări care au ca obiectiv diminuarea implicării politicului în justiție”, a comentat premierul Ion Chicu.

La rândul său, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a precizat că Guvernul va solicita un aviz urgent al Curții Constituționale.

„Grăbiți-vă încet”, i-a sugerat premierul Chicu.

Proiectul prevede excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la articolul 116 din Constituție. Astfel, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM.

De asemenea, proiectul propune completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul șeful statului de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. Actualmente, reglementarea acestui drept al președintelui RM se regăsește în Legea privind statutul judecătorului.

O altă modificare se referă la modul de numire și selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Aceștia vor fi numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către președintele Republicii Moldova la propunerea CSM.

Urmează să fie exclusă cerința deținerii „vechimii în funcția de judecător de cel puțin 10 ani” de către Președintele, vicepreședinții și judecătorii CSJ.

De precizat că, odată cu intrarea în vigoare a legii, judecătorii în privința cărora nu a expirat termenulinițial de 5 ani de numire în funcție de judecător, se consideră numiți până la atingerea plafonului de vârstă prin efectul legii.

La fel, proiectul vine cu o completare la articolului 116 din Constituție și anume, alineatul (51) care va reglementa imunitatea funcțională a judecătorilor. Aceștia vor avea imunitate funcțională doar în condițiile legii.

O altă intervenție în Constituție se referă la componența CSM. Actualmente, CSM este alcătuit din judecători și profesori titulari, aleși pe o durată de 4 ani și 3 membri de drept. Proiectul propune substituirea termenului de „profesori titulari” cu termenul „persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și integritate, cu experiență în domeniul dreptului, care nu activează în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești și nu sunt afiliate politic”.

În cazul unui aviz pozitiv al Curții Constituționale, proiectul de modificare a Constituției urmează să fie supus dezbaterilor și aprobat de Parlament.

Amintim că, pe 22 septembrie, Curtea Constituțională a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției, propus de Guvern. După criticile din partea Guvernului, Curtea a emis un comunicat în care a atenționat că nu a putut ignora unele încălcări admise de Guvern în procedura de inițiere a revizuirii Constituției, dar și alte lacune ale proiectului.