„Urmare a raportului și proceselor verbale ale CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Curtea Constituţională va examina legalitatea alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi”, se spune în anunțul Curții.

Urmăriți aici în direct ședința, transmisă pe Privesc.eu:

Potrivit Codului electoral, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor, în termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

  • CC | Sursa: jurnal.md
  • CC | Sursa: jurnal.md
  • CC | Sursa: jurnal.md
  • CC | Sursa: jurnal.md
  • CC | Sursa: jurnal.md