Pe acest caz, ANI s-a autosesizat și a inițiat procedura de control după ce în presă au apărut informații precum că în perioada 2017-2018 fosta șefă BSAM și-ar fi acordat 11 premii bănești, în sumă de aproape 37 de mii de lei.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a descoperit că, de fapt, în perioada 2017 – 2018, fosta șefă a BSAM ar fi încasat în jur de 100 mii lei, de pe urma a 32 de ordine emise cu privire la acordarea unui șir de premii pentru subalterni, iar în listele de beneficiari se regăsea și numele acesteia.

Inspectorul de integritate a solicitat punctul de vedere al subiectului, care a menționat că funcția deținută nu se regăsește în Nomenclatorul unic al funcțiilor publice, iar instituția pe care o conduce nu este publică.

Inspectorul de integritate a contrazis argumentele invocate, precizând în actul de constatare că fosta șefă a BSAM ar fi omis un detaliu important, prevăzut în art. 3, lit. e.) din Legea 133/2016, care prevede eshaustiv că funcțiile de conducători ai organizațiilor publice se încadrează în categoria subiecților declarării. Totodată, subiectul vizat este inclus și în Registrul subiecților declarării averii și a intereselor personale, gestionat de ANI, iar începând cu anul 2012 ar fi depus mai multe declarații anuale de avere și interese personale.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a decis că fosta șefă BSAM a încălcat regimul juridic conflictelor de interese prin nedeclararea în termenul legal a conflictelor de interese, nesoluționarea acestora și emiterea/semnarea unor acte administrative în privința propriei persoane, fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese.

Deoarece asupra persoanei vizate planează bănuiala rezonabilă de abuz în serviciu, inspectorul de integritate a sesizat organele competente.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, inspectorul de integritate va sesiza Agenția Rezerve Materiale al MAI pentru inițierea procedurii de încetare a raporturilor de muncă ori serviciu, din funcția deținută la moment – cea de specialist principal în cadrul unei subdiviziuni a Agenției.

Totodată, aceasta riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pentru o perioadă de 3 ani. La fel, subiectul va fi inclus și în Registrul interdicțiilor, gestionat de ANI.

Fosta șefă a BSAM a contestat actul emis de ANI în instanța de contecios administrativ.