Totodată, între 2016 și 2018, salariul procurorilor începători țara noastră a crescut cu 71%.

În 2018, salariul procurorilor începători din Moldova era de trei ori mai mic decât media Consiliului Europei.

Totodată, raportate la salariul mediu pe economie, salariile judecătorilor și procurorilor din RM au trecut în 2018 peste media țărilor din Consiliul Europei.

salarii judecători și procurorisalarii judecători și procurori