Potrivit legii, Colegiul examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Mandatul noilor membri va fi de 6 ani.