Cartea a fost lansată la Institutul Naţional al Justiţiei. Directorul INJ, Diana Scobioală, a declarat la evenimentul de lansare că asupra cărţii au muncit timp de doi ani şase experţi din ţară, lucrarea fiind o premieră pentru Republica Moldova. Cartea vine să faciliteze înţelegerea hotărârilor şi deciziilor CEDO împotriva Moldovei pentru îmbunătăţirea actului de justiţie pe plan naţional. Comentariile din domeniul respectării drepturilor omului vor fi utilizate pe viitor în practica juridică naţională.

„Ne-am străduit să ne orientăm pe uşurarea sarcinii judecătorilor de a emite unele raţionamente, pentru că CEDO citeşte hotărârile judecătorului naţional. Lucrarea este importantă şi pentru avocaţi, care contribuie la îmbunătăţirea procesului judiciar. Ne bucurăm de acest rezultat”, a declarat directoarea INJ, citată de IPN.

Una dintre problemele majore constatate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în cauzele împotriva Republicii Moldova vizează încălcarea dreptului la libertate şi siguranţă, pe fundalul neputinţei instanţelor interne de a oferi motive suficiente şi relevante pentru arestul preventiv.

Autorii cărţii au menţionat că pe parcursul celor doi ani au muncit mult şi au pus suflet ca în final să existe o lucrare consolidată şi un suport teoretic. INJ este în proces de fortificare a segmentului cercetării şi lucrarea vine ca o primă realizare la capitolul cercetării. Autorii au mai spus că lucrarea trebuie să servească bază în instruirea specialiştilor în domeniu şi s-au arătat optimişti asupra posibilităţii realizării unui nou volum.

Cartea „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Moldova” a fost elaborată de Curtea Supremă de Justiţie şi Institutul Naţional al Justiţiei în cadrul proiectului Consiliului Europei „Susţinere pentru reforma justiţiei penale în Republica Moldova”.